PREDSTAVUJEME VÁM

Predstavenstvo USSR

Sekretariát

Rytier, Veľký Intendant Suverénneho Rádu Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltského, Najvyššieho Suverénneho Rádu Hospitalierov
Generálny tajomník Suverénnej Medzinárodnej Pokladnice M1
Prezident White Spiritual Boy R. S. B. Global Corp INC
Občan sveta

Zástupca generálneho tajomníka

Predstavenstvo

Predseda Únie Suverénnych Slovanských Rodov
Rytier Suverénneho Rádu Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltského, Najvyššieho Suverénneho Rádu Hospitalierov
Občan sveta

Návrat hore

Ing. Martin Vratko Olša

Pôsobím v Trenčianskom kraji.